Aanbod materialen

Oudermodules

Wij Gebaren 1 (WG1)

'Wij Gebaren' heeft als focus: functionele communicatie. Er wordt gewerkt aan vooral interactie en het kunnen voeren van dialogen. Dit gebeurt aan hand van thema's vanuit Europees Referentiekader voor Gebarentalen (ERK). Deze thema’s zijn essentieel voor toepassing in thuissituatie.

Het gaat dus over meer dan alleen het aanbieden van handige losse gebaren. Wij richten ons op het optimaliseren van de communicatie thuis en hoe gebarentaal ingezet kan worden in de opvoeding van het dove/slechthorende kind. Dit heeft als resultaat dat er meer rust in het gezin komt en dat het dove/slechthorende kind zich beter kan ontwikkelen.

Meer informatie zie: Ouders.

In Module 1 kun je de A1 niveau behalen volgens het framework van de ERK. Dit betekent dat je conform alle ‘ik kan’ doelen op Europees Referentiekader voor Gebarentalen werkt en ze 1 voor 1 afvinkt. Met een toets wordt vervolgens bepaald op welk niveau je zit mbt productie, afzien en interactie. Ook verneem je meteen wat je werkpunten zijn zodat je jezelf kunt blijven verbeteren na module 1. Er zijn in totaal 7 modules. Het eindniveau is een hoge B2/lage C1 niveau. Met andere woorden; dat je een vaardige zelfstandige gebarentaalgebruiker wordt. Kortom: dat je zelf soepel kunt gebaren met je kind over allerlei onderwerpen zonder dat er hulp nodig is. Heerlijk toch als je dat behaalt!

Wij Gebaren 1 (WG1)

Inhoud:

 • 15 bijeenkomsten: totaal 37,5 contacturen.
 • Huiswerk/voorbereidingsuren: 37,5 uren. Geadviseerd wordt om een vaste avond per week te reserveren voor het maken van je huiswerk.
 • Per bijeenkomst ongeveer 2,5 uur les
 • Lessen zijn thematisch opgebouwd a.h.v. taalbeschrijvingen uit Europees Referentiekader voor Gebarentalen (Council of Europe, 2001, 2018 en 2020)
 • Basisgrammatica NGT grondslagen wordt aangeboden
 • Dovencultuur behandelen we in combinatie met NGT als middel voor opvoeding.

De onderstaande ERK-thema’s (geselecteerd) zijn in Wij Gebaren 1 opgenomen:

 • Familie
 • Dagelijkse Routines (tijd, eten, koken, voeding, kleding, verzorging)
 • Boodschappen/Supermarkt
 • Vakantie/excursies/uitstapjes
 • Ziek zijn

Grammatica NGT (geselecteerd):

 • Gebarenruimte
 • Indexering
 • Zinsbouw
 • Lokalisatie
 • parameters
 • Werkwoorden vervoeging (basis)
 • Grammatica van lichaam en gezichtsexpressie
Gebarentaal voor ouders
Gebarentaal voor ouders

Vaste prijzentabel voor deelname

Vaste prijzentabel voor deelname aan oudermodules "Wij Gebaren". WG 1 is nummer 1 in de reeks van 7 modules. Per module zijn er 15 lessen. Er zijn twee tarieven: 1) les aan huis & 2) les op locatie.

Het is mogelijk dat een locatie dichtbij huis wordt geregeld. Dan hoeft u minder ver weg te rijden. U heeft natuurlijk altijd druk met uw dove kind(eren). Tijd is kostbaar. Dat u uw tijd vrij maakt om gebarentaal te leren, vinden wij zeer waardevol. Daarom proberen wij qua rijden en locatie het zo handig mogelijk te regelen voor u.

Er zijn tarieven voor lessen individueel, per 2 deelnemers, voor 3-4 deelnemers, voor 5-8 deelnemers en 9-12 deelnemers.

Wat krijgt u daarvoor:

 • 15 lessen van 2,5 uur per les
 • Tot 5 deelnemers 1 erkend docent NGT, vanaf 6 deelnemers komen er 2 erkende docenten NGT
 • Materialen (vaardighedenboek, lexiconboek en handalfabet oefenboek), toegang tot videomateriaal om te oefenen, toets en een certificaat.
 • Sparren en support bij vragen met betrekking tot de opvoeding thuis
 • Vraagbaken bij hoe gebarentaal aan te bieden bij je dove/slechthorende kind
 • Losse vragen, bepaalde gebaren willen weten; kan direct worden nagevraagd

Handalfabet module: opstart 1

klik hier voor aanschaf

In dit visuele vaardighedenboek 1 (20 taken) leert men hoe de vinger- en handstand gezet kan worden om helder en duidelijk te vingerspellen voor communicatie met doven en slechthorenden die Nederlandse Gebarentaal gebruiken. Doven gebruiken het handalfabet als ze zichzelf willen voorstellen of een naam van een ander willen spellen. Het handalfabet wordt ook gebruikt om moeilijke woorden te spellen. Veel vaardigheidstaken worden in combinatie met filmpjes uitgevoerd.

 • Voor instappers
 • 20 vaardigheidstaken
 • Geïntegreerd met QR-code filmpjes
 • Met antwoordsleutel
 • Deel 1 uit de serie Zelfstandig leren
 • Ook los te gebruiken bij Gebarentaal- en gebarencursussen
Handalfabet voor vingerspellen
Handalfabet voor vingerspellen

Join our network!

Via onze website kunnen docenten Gebarentaal uit diverse landen online profiteren van een centrale kennisbank. Wereldwijd worden hier lesideeën specifiek voor ouders verzameld en gedeeld. Ook zijn er MOOC’s over gebarentaaldidactiek en ouders als gerichte doelgroep.